Κεντρο Προστασιας Καταναλωτων Δυτικης Μακεδονιας

Σωκ. Μπλιούρα 2 – 50100 Κοζάνη

Τηλ. & Fax: 2461042282

E-mail: kepka@in.gr

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Συνέντευξη τύπου του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) Δυτ. Μακεδονίας


Συνέντευξη τύπου παραχώρησε το ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτ. Μακεδονίας, σήμερα Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014 για το ζήτημα των πλειστηριασμών της α΄ κατοικίας στην αίθουσα “media lab” της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.
          Ο Αντιπρόεδρος κ. Θωμάς Παπαγιώτας, αρχικώς καλωσόρισε τους εκπροσώπους τύπου και ανέφερε το θέμα της συνέντευξης.
Κατόπιν, τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Θεοφύλακτος, ο οποίος ανέφερεε
πως «ούτε ένας Έλληνας Πολίτης δεν πρέπει να μείνει άστεγος και να χάσει την πρώτη κατοικία του και να πληρώσει τις ατασθαλίες των αφεντικών των τραπεζών». Η κυβέρνηση δυστυχώς με τη ψήφιση  του νόμου 4224/2013 αντί να κουρέψει τα δάνεια των πολιτών που έχασαν το εισόδημα τους ή που έμειναν άνεργοι, κουτσούρεψε την προστασία που  υπήρχε στην πρώτη κατοικία, καθώς πλέον τίθενται μια σειρά από προϋποθέσεις για την αναστολή των πλειστηριασμών,  και φοβόμαστε ότι πολλοί από τους συμπολίτες μας δεν θα τις πληρούν και θα φτάσουμε στο λυπηρό φαινόμενο να έχουμε πλειστηριασμούς μέσα στο 2014.
Ξεκαθάρισε ότι ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ίσχυε και ισχύει και όσοι εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στο νόμο αυτόν δεν χρειάζεται να προβούν στη διαδικασία του ν. 4224/2013. Η σημερινή ‘κουτσουρεμένη’ προστασία αφορά όλους τους έλληνες πολίτες (και εμπόρους, επιχειρηματίες κτλ.), δεν αφορά όμως τα χρέη στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
          Για τις προϋποθέσεις πλέον της προστασίας της α΄ κατοικίας, ανέφερε ότι «σε όσους τους έχει κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση με δικαστικό επιμελητή, πρέπει να ενεργήσουν έως 31 Ιανουαρίου 2014. Σε όσους θα κοινοποιηθεί στο μέλλον, θα έχουν δύο μήνες προθεσμία από την κοινοποίηση».
          Κατόπιν, τον λόγο έλαβε η Γεν. Γραμματέας του ΚΕΠΚΑ Δ. Μακεδονίας, κα Εύη Κτενίδου, η οποία ανέφερε τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και οι οποίες είναι οι εξής:
α) το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό τους εισόδημα, όπως διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι μικρότερο ή ίσο των τριάντα πέντε
χιλιάδων (35.000) ευρώ,
β) η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους είναι μικρότερη ή ίση των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20ή Νοεμβρίου 2013, δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα.
 Ειδικά για: ί) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, ii) άτομα με αναπηρία 67% και άνω και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, τα παραπάνω όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται έκαστο κατά ποσοστό 10%.
          Επίσης, η κατοικία που προστατεύεται θα πρέπει να δηλώθηκε ως τέτοια στο τελευταίο Ε1.
          Ο Ταμίας του  ΚΕΠΚΑ Δ. Μακεδονίας, κ. Βασίλης Ιωαννίδης,  ανέφερε στις καταβολές που πρέπει να κάνουν οι δανειολήπτες, προκειμένου να προστατεύσουν την κατοικία τους. Συγκεκριμένα, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% στο ποσό μέχρι τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. Ειδικά για: ί) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, ϋ) άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου είναι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
          Το μέλος του Δ.Σ. και Νομική Σύμβουλος του ΚΕΠΚΑ Δ. Μακεδονίας, κα Βασιλική Διάφα, αναφέρθηκε με λεπτομέρεια στο τι πρέπει να αναφέρουν οι οφειλέτες στην υπεύθυνη δήλωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφει όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρει ο ν. 4224/2013, καθώς και τα επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας του και πρέπει να κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο προς τις τράπεζες.
          Τέλος, τα μέλη του Δ.Σ., Κων/νος Αγγελίδης και Νικόλαος Ντίνας, ανέφεραν ότι το ΚΕΠΚΑ Δ. Μακεδονίας αναμένει τα μέλη του και τους δανειολήπτες στα γραφεία του στο Μπλιούρειο Ίδρυμα στην Κοζάνη (απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο), κάθε πρωί 9πμ – 1μμ, για να τους χορηγηθούν συμβουλές και υποδείγματα δηλώσεων.

Με εκτίμηση,
Το  Δ.Σ. του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου