Κεντρο Προστασιας Καταναλωτων Δυτικης Μακεδονιας

Σωκ. Μπλιούρα 2 – 50100 Κοζάνη

Τηλ. & Fax: 2461042282

E-mail: kepka@in.gr

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Προώθηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων από τα πιστωτικά ιδρύματα


Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, επεσήμανε, στα πιστωτικά ιδρύματα ότι υποχρεούνται να εφαρμόζουν τη νομοθεσία, για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και να τηρούν την αρχή της καλής πίστης, κατά τις συναλλαγές τους, με τους αποδέκτες ασφαλιστικών προγραμμάτων, ιδία δε τους δανειολήπτες.

Συγκεκριμένα:
Ø              Όλοι οι υπάλληλοι των πιστικών ιδρυμάτων, που προωθούν ασφαλιστήρια συμβόλαια, πρέπει να κατέχουν την ειδική πιστοποίηση γνώσεων.

Ø              Όταν δανειολήπτης προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που πληροί τις καλύψεις της δανειακής σύμβασης, αυτό πρέπει να γίνεται δεκτό, χωρίς καμία καθυστέρηση.

Ø              Κατά την έναρξη τυχόν προώθησης, σε δανειολήπτη, ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο αρμόδιος υπάλληλος υποχρεούται να διευκρινίζει, ρητώς, ότι:
§           Το πιστωτικό ίδρυμα έχει ταυτόχρονα την ιδιότητα και του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
§           Με τη δανειακή σύμβαση, ο δανειολήπτης δεν έχει δεσμευθεί να ασφαλιστεί, σε συνεργαζόμενη, με το πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική επιχείρηση, αλλά ότι διατηρεί το δικαίωμα να προσκομίσει ασφαλιστήριο της επιλογής του, εφόσον αυτό πληροί τις καλύψεις, που αναφέρονται, στη δανειακή του σύμβαση.
§                Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να συνεργαστεί, με ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της επιλογής του, για την εξεύρεση του κατάλληλου ασφαλιστηρίου προϊόντος. Δεν επιτρέπεται η παραπομπή του δανειολήπτη, σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, συνεργαζόμενο, με το πιστωτικό ίδρυμα, παραπομπή, που θα μπορούσε να εκληφθεί, από τον δανειολήπτη, ως «υποχρεωτική», στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης.

Ø              Κατά την προσυμβατική ενημέρωση, ο αρμόδιος υπάλληλος πρέπει να:
§                παράσχει σαφή, γραπτή και προφορική δήλωση ότι το πιστωτικό ίδρυμα προσφέρει συγκεκριμένα μόνο ασφαλιστικά προϊόντα, λόγω της ιδιότητάς του, ως συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
§                Επισημάνει, ξανά, στο δανειολήπτη, ότι, αν αναζητεί ευρύτερη ενημέρωση, για τα διαθέσιμα, στην αγορά, ασφαλιστικά προϊόντα, έχει δικαίωμα να αποταθεί, σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της επιλογής του.

Ø              Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αποφεύγουν κάθε μορφής παραπλανητική πώληση, προς δανειολήπτη, με τον ισχυρισμό ότι μόνον το προωθούμενο, από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστήριο, πληροί τις προϋποθέσεις της σχετικής δανειακής σύμβασης.
Ø              Εφόσον ο δανειολήπτης επιλέξει το πιστωτικό ίδρυμα, για τη διαμεσολάβηση, στην πώληση ασφαλιστηρίου προϊόντος, ο αρμόδιος υπάλληλος υποχρεούται να προβαίνει, για κάθε δανειολήπτη, χωριστά, στη γραπτή προσυμβατική ενημέρωση (άρθρο 11 του π.δ. 190/2006), με σαφή τρόπο, δηλαδή, με έγγραφο, ξεχωριστό, από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ή το διαφημιστικό φυλλάδιο και να λαμβάνει την υπογραφή του δανειολήπτη, για την επιβεβαίωση της σχετικής ενημέρωσης.
Ø              Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν δύνανται να προβαίνουν, σε αυτόματες χρεώσεις πιστωτικών καρτών, ή τραπεζικών λογαριασμών δανειοληπτών, για την εξόφληση ασφαλίστρων, από συμβόλαια, που έχουν συναφθεί, με διαμεσολάβηση του πιστωτικού ιδρύματος, εφόσον ο δανειολήπτης έχει, ήδη, προσκομίσει, ή έχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δηλώσει ότι θα προσκομίσει, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για την ίδια ασφαλιστική περίοδο.

Επιτέλους, ύστερα από χρόνια αγώνες, το ΚΕ.Π.ΚΑ. δικαιώνεται, με αυτή την εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος: Οι δανειολήπτες μπορούν να ασφαλίσουν ακίνητη, ή κινητή περιουσία, που αποκτούν, με δάνειο, όπου θέλουν, φτάνει να καλύπτουν, τους κινδύνους, που ζητά το πιστωτικό ίδρυμα, που χορηγεί το δάνειο

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., στο γνωστό τηλέφωνο 2461042282, από τις 8:30 έως τις 12:30

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

"ΤΟ ΤΥΡΙ ΚΑΙ Η ΦΑΚΑ": ΠΟΙΟΣ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ;


Ένας χρόνος πέρασε από τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012.

Τότε όλα τα πολιτικά κόμματα είχαν πρώτο στην ατζέντα τους το θέμα των ‘ρυθμίσεων’ για τα δάνεια των ελλήνων πολιτών…

Μετεκλογικά, όμως, το θέμα ξεχάστηκε για πολλούς μήνες κι ας στέναζαν τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά από το βάρος οφειλών, στις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν απλώς και μόνο επειδή τους περικόπηκε βιαίως και δραματικά το εισόδημα.

Γιατί δεν πρόκειται για ‘υπερχρεωμένα νοικοκυριά’. Όχι, δεν πρόκειται για συμπολίτες μας που υπερδανείστηκαν. Αυτούς τους ρυθμίζει ο ν. 3869/2010, με τις γνωστές ευνοϊκές διατάξεις, που όμως συγχρόνως τους οδηγεί σε ένα καθεστώς που προσιδιάζει με αυτό της πτωχεύσεως.

Τώρα μιλάμε για το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού που πήρε ένα στεγαστικό δάνειο και, αντί για ενοίκιο, πλήρωνε μία δόση στεγαστικού δανείου (άντε και ένα καταναλωτικό για αυτοκίνητο, απαραίτητο για τις οικογενειακές μετακινήσεις).

Οι άνθρωποι αυτοί δεν υπερχρεώθηκαν, γιατί απλούστατα δεν υπερδανείστηκαν: κάνανε σχετικά συντηρητικές κινήσεις, δίδοντας σε δάνεια ποσοστό κάτω του 30% του μηνιαίου εισοδήματός τους.

Δεν φταίνε σε τίποτε που μειώθηκε δραματικά το εισόδημά τους (πληρώνοντας λάθη άλλων…) και αδυνατούν να καταβάλλουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.
           
Πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους, ας μην ξεχνάμε, που με τους φόρους τους θα αποπληρώσουν τα τεράστια δάνεια που λαμβάνουμε ως Ελλάδα και χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες.
           
Σώζουμε δηλ. τις τράπεζες και καταδικάζουμε τα νοικοκυριά που συμβάλλουν στη διάσωση των τραπεζών!
           
Οι περυσινές προεκλογικές εξαγγελίες μιλούσαν ‘για συνολική ρύθμιση στο πρόβλημα του ελληνικού λαού’, οι πρώτες εξαγγελίες μετεκλογικά γίνανε το Νοέμβριο του 2012 (χωρίς διαβούλευση με Ενώσεις Καταναλωτών, τουλάχιστον χωρίς καμία ενημέρωση του ΚΕ.Π.ΚΑ.) και επρόκειτο για ρύθμιση που αφορούσε περιορισμένο όγκο συμπολιτών μας (π.χ. μόνο ενυπόθηκα δάνεια), τον Ιανουάριο οι ρυθμίσεις ‘στένεψαν’ εκ νέου για να φτάσουμε τον Απρίλιο σε νέο περιορισμό των ρυθμίσεων (‘μόνα τα ενήμερα δάνεια’ ή έστω ‘όσα δεν έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες’, μετά από τρία έτη σοβούσας οικονομικής κρίσης –επιτέλους, σε ποια κοινωνία ζούνε;), οι οποίες περνάνε τώρα από το Κοινοβούλιο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος…
           
Τελικά, από τις πομπώδεις προεκλογικές εξαγγελίες, φτάσαμε σε τόσο περιορισμένες διατάξεις –δεν ρυθμίζουν καν, καθώς απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα 48 μήνες μετά- που κάλλιστα μπορούν να χαρακτηριστούν ως ένα ‘κοκαλάκι’ προς τον ελληνικό λαό.
          
Προσοχή όμως! Μαζί με αυτό το ‘κοκαλάκι’, το ‘τυράκι’ που πέταξαν στον ελληνικό λαό, έστησαν και τη φάκα: φρόντισαν συγχρόνως να θέσουν το ζήτημα της κατάργησης της προστασίας της α΄ κατοικίας.
           
Και ποια ήταν η απάντηση στις πρώτες αντιδράσεις; «Δεν θα κάνουμε μαζικά τους πλειστηριασμούς, γιατί αυτό θα γκρεμίσει την αγορά ακινήτων, τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών κ.ο.κ.» - το μόνο που τους νοιάζει δηλ. …  
          
 Μα κανένας δεν σκέφτεται τις χιλιάδες οικογένειες που θα βρεθούν χωρίς στέγη; (ναι, είναι αυτές οι ίδιες οικογένειες από τις οποίες περιμένουμε να ξεπληρώσουμε ως χώρα τα χρέη και τα δάνειά μας…).
           
Θλίψη μας προκάλεσε η παρουσίαση του θέματος στο κεντρικό δελτίο της ΝΕΤ (ναι, το κανάλι που πληρώνουν –και- όλοι αυτοί που θα κινδυνεύσει το σπίτι τους): με ειρωνεία τέθηκε το θέμα, με ερώτηση του τύπου ‘γιατί, περιμένει κανείς από τις τράπεζες να χαρίσουν τα δάνεια’;
          
 Δεν θα περίμενε η μέση ελληνική οικογένεια καμία ‘χάρη’ από καμία τράπεζα και από καμία παρουσιάστρια, αν δεν είχε χαρίσει πρώτος ο ελληνικός λαός πολλά δισεκατομμύρια ευρώ σε τράπεζες, πολιτικά κόμματα, κανάλια, εργολάβους κτλ.
           
Κατόπιν τούτων, καλούμε την Κυβέρνηση να ανακαλέσει αυτό το σχέδιο νόμου και να συζητήσει με τις Ενώσεις Καταναλωτών, ώστε να προστατέψει τους αδύνατους και όχι τους δυνατούς. Υπάρχουν προτάσεις ρεαλιστικές, σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση, που θα αποσοβήσουν την κοινωνική έκρηξη και ταυτόχρονα θα φέρουν έσοδα στα ταμεία των τραπεζών.
         
Είναι πολύ λογικό να μειωθούν ποσοστιαία οι μηνιαίες καταβολές στις τράπεζες αναλογικά με την ποσοστιαία μείωση του εισοδήματος του κάθε έλληνα και παράλληλα να οριστεί ένα ανώτατο όριο χρονικής επιμήκυνσης. Εάν μία τέτοια ρύθμιση, οδηγήσει σε ‘κούρεμα’ των οφειλών, ας μην το φοβόμαστε, γιατί θα λύσει πολλά περισσότερα προβλήματα και θα οδηγήσει (ξανά) τους έλληνες στα γκισέ των τραπεζών (για να πληρώσουν).
           
Η κατάσταση της ελληνικής οικογένειας είναι ακριβώς ίδια με αυτήν της Ελλάδας: χωρίς ‘κούρεμα’, δεν υπάρχει λύση και από την άλλη χρειάζονται αυστηρά μέτρα, όχι όμως και εξοντωτικά που θα καταστρέψουν την ελληνική οικογένεια και την ελληνική κοινωνία (βλ. και αντίστοιχα σκληρή αυτοκριτική του ΔΝΤ για την έως τώρα αδιέξοδη λιτότητα στην Ελλάδα: το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και στην κοινωνία, εάν δεν ρυθμιστούν οι υποχρεώσεις της ελληνικής οικογένειας).

Προειδοποιούμε ότι αν αρχίσουν οι κατασχέσεις σπιτιών θα προκληθεί κοινωνική έκρηξη. 
 
Ξεκαθαρίζουμε, πάντως, προς το καταναλωτικό κοινό ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν καταργούν τις ήδη υφιστάμενες του ν. 3869/2010 (επέρχονται κάποιες τροποποιήσεις), οι νέες ρυθμίσεις δηλαδή που θα ψηφιστούν δεν καταργούν το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.