Κεντρο Προστασιας Καταναλωτων Δυτικης Μακεδονιας

Σωκ. Μπλιούρα 2 – 50100 Κοζάνη

Τηλ. & Fax: 2461042282

E-mail: kepka@in.gr

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Απάντηση της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» σχετικά με την επιβολή τέλους διοδίων στην Εγνατία Οδό στο ύψος του Πολυμύλου

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σε απάντηση ανοικτής επιστολής που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ‘ΛΟΓΟΣ’ την Παρασκευή 22.10.2010 για ενημέρωση δική σας και των χρηστών της Εγνατίας Οδού σας πληροφορούμε ότι:

α) Σύμφωνα με την απόφαση Δ14α/02/69/ΦΝ380/10.11.1994 των Υπουργών Εθν.Οικονομίας, Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 846 Β’/14.11.1994) «Ίδρυση Εταιρίας έργων υποδομής με την επωνυμία «Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρία», σκοπός της εταιρίας είναι μεταξύ άλλων και η εκμετάλλευση του έργου της Εγνατίας Οδού. Με το άρθρο 17 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α’/31.12.2003) «Ρυθμίσεις για την Εγνατία Οδό», διευκρινίζεται ότι προκειμένου για έργα οδοποιίας, στην έννοια της εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται και το δικαίωμα της εταιρίας να εισπράττει διόδια. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι τα διόδια που επιτρέπεται να εισπράττει η εταιρία καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, για τα διόδια Πολυμύλου εκδόθηκε η ΚΥΑ Δ1/2597/25.10.2010 (ΦΕΚ 1510 Β’/7.10.2010) «Επιβολή τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό: τμήμα Α/Κ Καστοριάς-Α/Κ Βέροιας». Στην απόφαση αυτή καθορίζονται το ύψος της χρέωσης ανά κατηγορία οχήματος, η διαδικασία επιβολής προστίμου σε περίπτωση μη καταβολής του αντιτίμου, οι κατηγορίες των οχημάτων που απαλλάσσονται, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των διοδίων (14η Σεπτεμβρίου 2010) κλπ.

β) Οι εισπράξεις από τα διόδια Πολυμύλου δεν καλύπτουν ούτε κατ’ ελάχιστον το συνολικό κόστος συντήρησης και λειτουργίας της Εγνατίας Οδού. Το τέλος διοδίων στο Σταθμό Πολυμύλου επιβάλλεται για το τμήμα Σιάτιστα-Βέροια μήκους περίπου 70 χλμ. Η στρατηγική αυτή στον τομέα της επιβολής διοδίων τελών αποσκοπεί στη μεταφορά της επιβάρυνσης για τη λειτουργία και τη συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου από τον Έλληνα φορολογούμενο στον χρήστη της οδού.

γ) Στον προγραμματισμό της εταιρίας εντάσσεται η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων που θα καλύπτει το σύνολο της Εγνατίας Οδού. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να λειτουργήσουν, προσωρινά, Σταθμοί Διοδίων σε ορισμένα σημεία του αυτοκινητοδρόμου.

δ) Το ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας της Εγνατίας Οδού σε σημερινές τιμές ανέρχεται σε 50 εκ. €. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν οι δαπάνες της «βαρειάς» συντήρησης (πχ. αντικαταστάσεις ασφαλτοταπήτων και δομικές συντηρήσεις των μεγάλων τεχνικών έργων), το κόστος λειτουργίας των σταθμών διοδίων καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες του Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης της Εταιρείας (επιπλέον 20 εκ. € ετησίως). Επισημαίνεται ότι το κόστος αυτό είναι πολύ πιο υψηλό στις περιοχές όπου έχουν κατασκευαστεί σήραγγες και γέφυρες. Ενδεικτικά, η δαπάνη για την ηλεκτρική ενέργεια που αναλώθηκε για τον ηλεκτροφωτισμό της οδού στο τμήμα Σιάτιστα-Βέροια για το 2009 ανήλθε σε 1,4 εκ. €.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Αναστάσιος Μουρατίδης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου