Κεντρο Προστασιας Καταναλωτων Δυτικης Μακεδονιας

Σωκ. Μπλιούρα 2 – 50100 Κοζάνη

Τηλ. & Fax: 2461042282

E-mail: kepka@in.gr

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Οι καταναλωτές δεν είναι «βαλίτσα»

Έκπληξη μας προκάλεσε η ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Πεταλωτή, ότι οι καταναλωτές μεταφέρονται, από το τ. Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Νομού Κοζάνης εκφράζει τις σοβαρές επιφυλάξεις του:

• Οι καταναλωτές αποτελούν τμήμα της λειτουργίας της αγοράς, καθορίζοντας τη ζήτηση.
• Οι καταναλωτές περιλαμβάνουν όλους τους πολίτες, εργοδότες, υπαλλήλους, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους, ανέργους, νοικοκυρές, ανηλίκους, ΑΜΕΑ κ.λπ.
• Η πολιτική καταναλωτή δεν έχει σχέση, με την εργασία ή την κοινωνική ασφάλιση.
• Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, όπου η προστασία του καταναλωτή αποτελεί βασική πολιτική, η αρμοδιότητα αυτή είτε αποτελεί χωριστό Υπουργείο, είτε ανατίθεται στο Υπουργείο Υγείας, είτε σε Υπουργείο, που έχει την εποπτεία της αγοράς, είτε σε οικονομικό Υπουργείο.
• Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι αρμοδιότητες, για τους καταναλωτές, ανήκουν στην Επίτροπο, για την υγεία, κ. Α. Βασιλείου και στον Επίτροπο, για τους καταναλωτές κ. Τ. Ντάλι.
• Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την προστασία των καταναλωτών, αρμόδια είναι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Καταναλωτών (IMCO).
• Τόσο στην Ελληνική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, όσο και στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή, οι καταναλωτές αποτελούν μέλη της τρίτης ομάδας, που απαρτίζεται, από φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και άλλων ομάδων και όχι της πρώτης ή δεύτερης ομάδας, που απαρτίζονται, από εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων, αντίστοιχα.
• Η υπαγωγή των καταναλωτών, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εμπεριέχει σημαντικά ασυμβίβαστα. Το Υπουργείο, αυτό φροντίζει, για τις αμοιβές, τις απολύσεις, την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, επιδιώκει συνεργασία, με τις επιχειρήσεις, για καλύτερα αποτελέσματα υπέρ των εργαζομένων. Πως, λοιπόν, θα συμβιβάζονται οι δράσεις, για την προστασία των καταναλωτών, που θα δημιουργούν συγκρούσεις, με τις επιχειρήσεις, ποιο στοιχείο θα πρυτανεύει, όταν η προστασία των καταναλωτών θα έρχεται σε αντίθεση, με την προστασία, στην εργασία;
• Οι μηχανισμοί ελέγχου της αγοράς, θα μεταφερθούν, στο Υπουργείο Εργασίας; Είναι σημαντικότατο οι μηχανισμοί ελέγχου να είναι, στο ίδιο υπουργείο, με τους καταναλωτές. Τι θα γίνει με την ασφάλεια των προϊόντων, την ακρίβεια, τους κοστολογικούς ελέγχους, το παρατηρητήριο τιμών κ.λπ.;
Ζητούμε, λοιπόν, να επανεξετάσει η Κυβέρνηση την υπαγωγή των καταναλωτών, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. Νομού Κοζάνης πιστεύει ότι η απόφαση της «περιφοράς» των καταναλωτών, από Υπουργείο, σε Υπουργείο, που έγινε, χωρίς καμιά διαβούλευση και συζήτηση θα αποβεί, σε βάρος των καταναλωτών. Οι καταναλωτές, μέχρι στιγμής, είμαστε αυτοί, που έχουν πληρώσει τα περισσότερα, για μια κρίση, την οποία άλλοι δημιούργησαν. Τα νέα μέτρα, που συζητούνται, για αυξήσεις στο ρεύμα, στο νερό, στα καύσιμα, στο Φ.Π.Α., πάλι, εμάς θα χτυπήσουν. Μήπως, τελικά, πρέπει και οι δικές μας απόψεις να βαρύνουν το ίδιο, με τις απόψεις των υπολοίπων, για τη λήψη αποφάσεων, που μας αφορούν;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου